top of page
decorative vector image

טריפל אימפקט

ESG

Environmental  Social  Governance

Recycle bins

E

שמירה על הסביבה באמצעות מחזור משאבים קיימים 

שמירה על הסביבה באמצעות מחזור משאבים קיימים

350,000,000 מחשבים מיוצרים בעולם כל שנה ומהווים כ-2% מכלל פליטת הפחמן הדו חמצני.
הזיהום שיוצרת תעשיית ייצור המחשבים שוות ערך לזיהום של עולם התעופה כולו.
ייצור מחשב אחד דורש 1.5 טון של מים, 227 ק"ג של דלקים מזהמים ו- 23 ק"ג של כימיקלים ומלווה בפליטה של כ- 422.5 ק"ג פחמן. 

במדינת ישראל נרכשים כמיליון מחשבים בשנה! טביעת הרגל הפחמנית של ייצור מיליון מחשבים מסכנת את הכדור שלנו באופן ממשי.

המיזם הלאומי "מתחשבים" דואג להציל כ- 200 טון של פסולת אלקטרונית בשנה - משקלם של 6 מטוסי בואינג! 

=

200 טון

Laptop image

S

סגירת הפער הדיגיטלי בישראל

סגירת הפער הדיגיטלי בישראל

הצורך

נכון לשנת 2022 במדינת ישראל ישנם 236,000 ילדים, צעירים וקשישים שעדיין מנותקים.

ההשפעה

בטווח הקצר - חסם לשוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית, שילוב באקדמיה ובשוק התעסוקה.

בטווח הארוך - פגיעה חמורה בפיריון הכלכלה הישראלית, שימור פערים חברתיים, תרבותיים וכלכליים.

הפער הדיגיטלי מוגדר כפער הקיים בין אלה שיש להם גישה לאינטרנט ומכשירים מהימנים לבין אלה עם גישה מוגבלת מאוד או שאין להם בכלל.
זו בעיה שמשפיעה על אנשים מכל תחומי החיים. מדובר בסוגיה רב-גונית, אך שני מאפיינים עיקריים מגדירים את הפער הזה: גישה לאינטרנט מהיר וגישה למכשירים אמינים. רבים מהאנשים שנאבקים מהפער הדיגיטלי מתמודדים עם שניהם.

אף על פי שישנן עמותות, חברות ואף משרדים ממשלתיים אשר מנסים לצמצם את הפער הדיגיטלי - אין גוף יחיד אשר אמון על מציאת פתרון מקצה לקצה.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה ולוקחים אחריות!

יצירת תעסוקה לבעלות/י מוגבלות, נפגעות/י נפש ופנסיונרים/ות
Senior man with a laptop

G

יצירת תעסוקה לבעלי/ות מוגבלות, נפגעי/ות נפש ופנסיונרים/ות

כל תהליך השדרוג והחידוש של המחשבים שלנו מתבצע ע"י אנשים עם מוגבלות. אנו יוצרים תעסוקה הוגנת בשכר שווה למתמודדי נפש, אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ואנשים עם מוגבלות מוטורית. אנו מכשירים את העובדים ומכירים להם עולם חדש ושימושי, ומאפשרים להם לרכוש מיומנות וכלים לשילוב בשוק התעסוקה.

מצאנו שיחסי הגומלין בין העובדים למיזם מייצרים שיתוף פעולה מפרה והדדי. מלבד שהעבודה שלהם יסודית והמוצר שהם מייצרים באיכות מעולה, העובדים שלנו מעידים שהעשייה נותנת להם תחושת עצמאות, מסוגלות וסיפוק. לא סתם הם קוראים לעצמם "הסיירת". 

בה בעת, בתוך שלוש שנים (2012-2015) זינק שיעור האנשים עם מוגבלות שאינם בכוח העבודה (כלומר אינם מעוניינים או אינם יכולים לחפש עבודה) מ-36% ל-45% ,לעומת 15% בלבד בקרב אוכלוסיית האנשים ללא מוגבלות.

זאת ועוד, 41% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים, על פי נתוני הלמ"ס, עד 5,000 ש"ח בחודש, לעומת 22% מכלל המועסקים.

במדינת ישראל שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות עומד על 50% בלבד לעומת 81% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

לבסוף, 62% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה, לעומת 37% בקרב אוכלוסיית האנשים ללא מוגבלות, מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות.

ההשלכות של נתונים אלה כפולות: מצד אחד אנשים עם מוגבלות נדרשים להתמודד עם הדרה חברתית, עם אבטלה ועם עוני. ומהצד האחר, המשק הישראלי מאבד בכל שנה כחמישה מיליארד ש"ח עקב מצב התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בישראל ועקב תלותם הגוברת בקצבאות המדינה (דו"ח מבקר המדינה, 2014).

bottom of page