תורמים

יוזמה לאומית לאיסוף, שדרוג והפצה של מחשבים לתלמידים ותלמידות בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של ישראל

מעבדות

קצת מספרים

מן העיתונות

שותפים